UWAGA! Pomoc socjalna dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020

  • Istnieje możliwość ubiegania się o stypendium szkolne dla osób, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 528 zł ( bez 500+). Wnioski składa się w szkole do 17 września.
  • Do 11 września jest termin składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników – program przewidziany tylko dla osób z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.Wnioski i szczegółowe informacje na stronie: https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow
  • Uczniowie, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 792 zł,( czyli 1,5x 528 zł) mogą ubiegać się o refundację obiadów ze środków dzielnicy.

Wszystkie pytaniami należy kierować do pedagoga szkolnego Doroty Kalenik