Wymiana

 

Od 10 czerwca przez tydzień gościliśmy uczniów z wymiany tureckiej.

13 czerwca odbyło się w naszej Szkole spotkanie z Panem Ambasadorem Turcji w Polsce, połączone z koncertem młodzieży tureckiej i uczniów Czackiego.

Teraz czekamy na nasz wyjazd do Turcji.