Przypominamy! Dzień Otwarty dla Kandydatów – sobota 27 kwietnia!

Serdecznie zapraszamy KANDYDATÓW do Czackiego wraz z RODZICAMI, OPIEKUNAMI i ZNAJOMYMI na Dzień Otwarty dla Kandydatów na rok szkolny 2019/2020 –  27 kwietnia (sobota) 2019 r. w godzinach 9:30-15:00. 
Spotkania z Dyrekcją w sali gimnastycznej:
o godz. 10:00, 13:00 (dla kandydatów po gimnazjum, nabór do 3 klas ), 
o godz. 11:30, 14:30 (dla kandydatów po szkole podstawowej, nabór do 4 klas) 

sala 1 – sala CSS
sala nr 2 – sala Festiwalowa