Projekt “Brzozowski … ” – spotkanie z p. Tomaszem Herbichem

Kolejne spotkanie z cyklu ” Stanisław Brzozowski – Płomienie Nowoczesności” odbędzie się w ramach 1. TURY Warsztatów rekolekcyjnych dnia 27 marca, godz. 8:30-9:45.  Temat przewodni Brzozowski a katolicyzm” –  wykładowcą będzie p. Tomasz Herbich  zastępca redaktora naczelnego „Teologii Politycznej Co Tydzień” (absolwent Czackiego).

Biogram

Zapraszamy