Projekt “Brzozowski…” – spotkanie z p. prof. Ewą Paczoską

6  marca odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu “Stanisław Brzozowski – Płomienie Nowoczesności”. Zapraszamy na wykład prof. Ewy Paczoskiej z Instytutu Literatury Polskiej UW,  godz. 10:05-11:00, sala 20; temat przewodni to “Brzozowski-Prus”.
Biogram  
Zapraszamy zainteresowane osoby z różnych klas (na informację o Waszym udziale oczekuje K. Katkowski z 2a).