„SOCIAL INNOVATION RELAY”

W bieżącym tygodniu w czasie lekcji podstaw przedsiębiorczości klasy pierwsze uczestniczą w warsztatach prowadzonych przez Wolontariuszy, Panią Martę Pokutycką – Mądrala i Pana Krzysztofa Rogowskiego z Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w ramach realizacji projektu „SOCIAL INNOVATION RELAY”. Jest to międzynarodowy konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na najlepszy innowacyjny pomysł biznesowy odpowiadający na potrzebę społeczną prowadzony przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości.
Piotr Głogowski.