Spotkanie z krytykiem filmowym Panem Michałem Oleszczykiem

Spotkanie z Panem Michałem Oleszczykiem, krytykiem filmowym, filmoznawcą i tłumaczem – 21 stycznia (poniedziałek) w godz. 10:00-12:00, sala 20.
Udział w spotkaniu biorą klasy humanistyczne.

Zapraszamy