Jutro Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej – pamiętajcie o zgodach!

Już w środę, 7. listopada 2018 roku o godz. 9:00 odbędą się zawody I stopnia (szkolne) XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Uczniowie biorący udział w zawodach muszą dostarczyć Komisji Szkolnej zgodę na udział w OWE przed przystąpieniem do rozwiązywania testu. Wzory zgód na przetwarzanie danych osobowych znajdują się na tej stronie internetowej. Osoby, które nie dostarczą pisemnej zgody, nie zostaną dopuszczone do udziału w etapie szkolnym XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Piotr Głogowski