Oświadczenie

Na prośbę młodzieży  XXVII Liceum Ogólnokształcące przyłączyło się do Kampanii Przeciwko Homofobii “Tęczowy Piątek”. 
Akcja ma odbyć się w piątek 26.10 i dotyczy wyłącznie przerw między lekcjami  – wszystkie lekcje odbywają się według stałego planu (lub zgodnie z grafikiem zastępstw).  Zostaną wywieszone plakaty (na czarnym tle napis “Jestem wspierającym nauczycielem” oraz “Nasza szkoła jest przyjazna wszystkim uczniom i uczennicom”). Chętni uczniowie kolorowym ubiorem mogą wyrazić poparcie dla idei równości. Akcja ma być działaniem na rzecz równego traktowania wszystkich ludzi, a nie manifestem polityczno-ideologicznym.
 
Dyrektor XXVII LO im. Tadeusza Czackiego
Anna Koszycka