Koło Fizyki Matematycznej

Zapraszam na zajęcia Koła Fizyki Matematycznej, której będą się odbywać systematycznie w środy na 8 godzinie lekcyjnej.
Koło adresowane jest do uczniów klas E i D niezależnie od poziomu. Będzie je prowadził p. Marcin Koźbiał, absolwent Szkoły, student 3. roku Wydziału Fizyki UW, laureat olimpiady fizycznej.
Tematyka koła dotyczy rozszerzenia szkolnej matematyki o takie treści jak: pochodna funkcji, całka, podstawowe równania różniczkowe, liczby zespolone. Duży nacisk zostanie położony na pokazanie zastosowania tej matematyki w fizyce.
ZAPRASZAM zwłaszcza te osoby, które chcą studiować na politechnice, albo nauki ścisłe na uniwersytecie.

Nina Tomaszewska