Witaj!
Zanim zaczniesz uzupełniać formularz, przeczytaj poniższą notę.

Poprawne działanie zapewnia przeglądarka z obsługą HTML5 i JavaScript (wykonywanie skryptów) - zalecane jest korzystanie z najnowszych wersji przeglądrek (Chrome, Firefox). Pola kodu pocztowego czy telefonów (oprócz telefonu do pracy rodzica / opiekuna) mają ustawione autoformatowanie - wszystkie potrzebne nawiasy i myślniki zostaną dodane automatycznie.

Poprzez odświeżenie strony stracisz postęp w uzupełnianiu!

NIE MOŻESZ ZAPISAĆ UZUPEŁNIONEGO FOMULARZA! DANE NIE SĄ ZAPISYWANE NA SERWERZE!
Możesz go jedynie za pomocą odpowiedniego programu "wydrukować" do pliku PDF, ale to wciąż nie umożliwia dalszej edycji! Przeglądarka Chrome oferuje takie samo rozwiązanie bez dodatkowego oprogramowania (w oknie drkowania należy wybrać: Zmień → Zapisz jako PDF).

Przy drukowaniu prosimy o usunięcie informacji z nagłówka i ze stopki.
Zanim klikniesz "Drukuj!", kliknij przycisk "Sprawdź poprawność!". Czynność powtarzaj dopóki przestanie pojawiać się dymek z napisem "Wypełnij to pole".
KWESTIONARIUSZ
KANDYDATA DO PUBLICZNEJ SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ

Nazwa szkoły XXVII LO im. Tadeusza Czackiego
Adres szkoły ul. Polna 5, 00-625 Warszawa
Oddział

Nazwisko
Imię (imiona)
(zgodnie z aktem urodzenia)
Data i miejsce urodzenia
data miejsce
Numer PESEL
Adres zameldowania
ulica numer domu numer mieszkania
miejscowość kod pocztowy dzielnica
Posiadam inny adres:
zamieszkania     do korespondencji
Adres zamieszkania
ulica numer domu numer mieszkania
miejscowość kod pocztowy dzielnica
Adres do korespondencji
ulica numer domu numer mieszkania
miejscowość kod pocztowy dzielnica
Numery telefonów
komórkowy
bez 0:
XXX‑YYY‑ZZZ
domowy
z kierunkowym, bez 0:
(XX) YYY‑YY‑YY
Gimnazjum ukończone
pełna nazwa
adres

Imiona i nazwiska rodziców / opiekunów Telefon komórkowy Telefon do pracy

Deklaruję chęć uczęszczania do XXVII LO im. Tadeusza Czackiego w Warszawie w nadchodzącym roku szkolnym.
Oświadczam, że zapoznałem/am się ze Statutem Szkoły i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

Podpisy rodziców / opiekunów
Podpis kandydata

Warszawa,