Kalendarz Roku Szkolnego 2022/2023

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – godz. 10.00;

Spotkanie zespołów przedmiotowych

29 sierpnia 2022 (poniedziałek)

Spotkanie zespołu wychowawców – godz.8.30

Posiedzenie Rady Pedagogicznej (przedstawienie efektów prac zespołów przedmiotowych, ostateczny przydział zajęć, zatwierdzenie kalendarza roku szkolnego) – godz. 10.00

30 sierpnia 2022 (wtorek)

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Msza Święta godz. 9.00

Uroczystość „przy Kamieniu” godz. 10.30

Złożenie kwiatów przy Kamieniu oraz na grobach śp. B. Chodorowskiego i śp. T. Kopczyńskiego

Uroczystość przy pomniku Nauczycieli Tajnej Organizacji Nauczycielskiej (ul. Browarna) o godz. 12.00

1 września 2022 (czwartek)

 


 

 

Spotkanie pierwszoklasistów z Wychowawcami. Testy z języków obcych – od godz. 12.00 (wcześniej?)

1 września 2022 (czwartek)

Zebranie dla Rodziców uczniów klasy 2S – godz. 17.30

1 września 2022 (piątek)

Wyjazd grupy uczniów do Brukseli

4 – 8 września 2022

Spotkania z Rodzicami:
oddziały pierwsze – spotkanie z Dyrekcją w sali gimnastycznej – godz. 17.00, potem – spotkania w klasach; oddziały drugie (oprócz klasy 2S) i trzecie – spotkania w klasach o godz. 17.00; oddziały czwarte – spotkania w klasach o godz. 17.00, godz. 18.00 – spotkanie z Dyrekcją w sali gimnastycznej

8 września 2021 (czwartek)

Zdjęcia klasowe

początek września 2022

Przygotowanie przez zespoły przedmiotowe i zespoły wychowawców planów pracy.

Przygotowanie przez nauczycieli planów wynikowych i kryteriów oceniania

9 września 2022 (piątek)

Wyjazdy turystyczno-edukacyjne klas drugich (oprócz klasy 2S) i czwartych

12 – 18 września 2022

Wyjazdy integracyjne klas pierwszych, wycieczki klas trzecich

19 – 25 września 2022

Wyjazd krajoznawczo-edukacyjny klasy 2S

26 – 30 września 2022

Klasy czwarte – próbna matura z CKE z języka polskiego lub matematyki (pp) – 5. – 7. lekcja

28 września 2022 (środa)

Klasy czwarte – próbna matura z CKE z matematyki lub języka polskiego (pp) – 2. – 4. lekcja

29 września 2022 (czwartek)

Klasy czwarte – próbna matura z CKE z języków nowożytnych (pp) – 3. – 6. lekcja

30 września 2022 (piątek)

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

29 września 2022(czwartek)

Ostateczny termin składania wstępnych deklaracji maturalnych

30 września 2022

Wyjazd międzyklasowy na obóz językowy w Salamance

2 – 8 października 2022

Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy

4 października 2022 (wtorek)

Inwentaryzacja „z natury”

od października 2022

Próba Ślubowania pierwszoklasistów; 4 lekcja (sala gimnastyczna)

4 października 2022 (wtorek)

Lekcje festiwalowe dla uczniów klas pierwszych (po zajęciach)

7 października 2022 (piątek)

Spotkania uczniów klas pierwszych z przedstawicielami Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Czackiego lub inne formy przybliżenia historii Szkoły

do 13 października

Badanie ankietowe „Spożywanie alkoholu i używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną w Warszawie”:klasa 2P – 1 lekcja, klasa 1H – 2 lekcja, klasa 1S – 3 lekcja

13 października 2022 (czwartek)

Ślubowanie uczniów klas pierwszych – godz. 11.00

14 października 2022 (piątek)

Wycieczka klasy 3S śladami bohaterów „Lalki”

19 października 2022 (środa)

Pierwszy etap konkursu STEM

20 października 2022 (czwartek)

Spotkanie dla uczniów klas drugich na temat programu stypendialnego ASSIST; 6 lekcja /p>

20 października 2022 (czwartek)

Rada Pedagogiczna szkoleniowa

20 października 2022 (czwartek)

21 października 2022 (piątek)

Sprzątanie grobów Nauczycieli i Wychowanków Czackiego na Powązkach – klasa 1F – wyjście po 3 lekcji, powrót na 7 lekcję

26 października 2022 (środa)

Odwiedziny na Powązkach – klasa 1S od godz. 8.00, powrót na 4 lekcję

27 października 2022 (czwartek)

Dzień języków obcych w Czackim

27 października 2022 (czwartek)

Szkolenie online na temat ochrony danych osobowych, godz. 17.00

27 października 2022 (czwartek)

Tadealia

28 października 2022 (piątek)

Wielki Test Wiedzy o Klimacie (BUW; godz. 10.30)

3 listopada 2022 (czwartek)

Spacer klasy 3P szlakiem bohaterów „Lalki”; 5 – 8 lekcja

3 listopada 2022 (czwartek))

I etap Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego; godz. 9.00 – 10.00

4 listopada 2022 (piątek)

I etap Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego; godz. 10.00 – 11.30

4 listopada 2022 (piątek)

Międzyklasowy wyjazd naukowy do Berlina

7 – 10 listopada 2022

Spotkania z p. prof. Marcinem Wojtysiak-Kotlarskim z SGH na temat projektu GOSPOSTRATEG: 4 lekcja – klasy 1S, 2H, 2M, 3H i 3S 5 lekcja – klasy 1H, 1M, 2S i 4S

8 listopada 2022 (wtorek)

Warsztaty „Legalna Kultura” dla klasy 1S; 5 lekcja

9 listopada 2022 (środa)

I etap Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

9 listopada 2022 (środa)

I etap Olimpiady Statystycznej

9 listopada 2022 (środa)

Warsztaty „Legalna Kultura” dla klasy 2S; 3 lekcja

10 listopada 2022 (czwartek)

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

10 listopada 2022 (czwartek)

Międzyklasowy rejs „Pogorią”

11 – 20 listopada 2022

I etap Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Hiszpańskiego; godz. 13.00 – 14.00

14 listopada 2022 (poniedziałek)

Przeglądy jesienne

14 listopada 2022 (poniedziałek)

I etap Olimpiady Języka Łacińskiego

15 listopada 2022 (wtorek)

I etap Olimpiady Geograficznej

15 listopada 2022 (wtorek)

Rada Pedagogiczna Spotkania z Rodzicami – informacja o wynikach przeglądów jesiennych, wnioski; bieżące wydarzenia z życia klasy i Szkoły.

17 listopada 2022 (czwartek)

I etap Olimpiady Informatycznej

do 21 listopada 2022 (poniedziałek)

Barok w pigułce – wizyta klas 2M i 2P w Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie; 4 – 8 lekcja

22 listopada 2022 (wtorek)

Szkolenie online: Nowa ścieżka awansu zawodowego oraz inne zmiany w Karcie Nauczyciela, w tym ocena pracy i czas pracy nauczycieli od 1 września 2022 r.

24 listopada 2022 (czwartek)

I etap Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

25 listopada 2022 (piątek)

I etap Olimpiady Chemicznej

26 listopada 2022 (sobota)

I etap Olimpiady Filozoficznej

do 30 listopada 2022 (środa)

I etap Olimpiady Matematycznej

do 30 listopada 2022 (środa)

FT – budowanie sceny

30 listopada 2022 (środa)

35 Festiwal Teatralny (od godz. 11.00)

7 – 10 grudnia 2022 (środa – sobota)

FT– składanie sceny

12 grudnia 2022 (poniedziałek)

Próbna matura z CKE (wszystkie przedmioty, wszystkie poziomy)

12 – 22 grudnia 2022

Spotkanie opłatkowe dla obecnych i byłych pracowników Szkoły

15 grudnia 2022 (czwartek), godz. 14:30

Wigilie klasowe – na godzinach wychowawczych

tydzień przedświąteczny

Propozycje ocen śródrocznych (także ocen zachowania); poinformowanie uczniów o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi lub nieklasyfikowaniem na półrocze

22 grudnia 2022 (czwartek)

Wigilia szkolna – wspólne kolędowanie

22 grudnia 2022 (czwartek)

Zimowa przerwa świateczna

23 – 31 grudnia 2022

Część pisemna etapu okręgowego Olimpiady Języka Angielskiego (w Szkole); godz. 14.00

9 stycznia 2023 (poniedziałek)

NOT – próba generalna poloneza; godz. 9.00 – 11.00

10 stycznia 2023 (wtorek)

Etap szkolny Olimpiady Wiedzy o III RP; godz. 12.00 – 12.45

10 stycznia 2023 (wtorek)

Spotkanie klas 1S i 2S z p. Piotrem Głowackim: „Po co Polsce stacje polarne?

10 stycznia 2023 (wtorek)

Ostateczny termin wystawienia ocen klasyfikacyjnych śródrocznych

12 stycznia 2023 (czwartek)

Część pisemna etapu okręgowego Olimpiady Języka Francuskiego (w Szkole); godz. 9.00 – 12.15

12 stycznia 2023 (czwartek)

XXV Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2023; godz. 12.00

12 stycznia 2023 (czwartek)

Zawody II stopnia (okręgowe) XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej; godz. 11.00

13 stycznia 2023 (piątek)

Studniówka

14 stycznia 2023 (sobota)

Sesje klasyfikacyjne

16 stycznia 2023 (poniedziałek)

Lekcja muzealna dla klasy 2H w Zamku Królewskim („Człowiek i historia w sztuce Magdaleny Abakanowicz”); 2-5 lekcja

17 stycznia 2023 (wtorek)

Lekcja muzealna dla klasy 1H w Zamku Królewskim („Człowiek i historia w sztuce Magdaleny Abakanowicz”); 2-5 lekcja

19 stycznia 2023 (czwartek)

Rada klasyfikacyjna
Spotkanie z Rodzicami – omówienie wyników klasyfikacji semestralnej – godz. 17.30

19 stycznia 2023 (czwartek)

Zmiana planu lekcji

od 23 stycznia 2023 (poniedziałek)

TEDx Youth Czacki School

od 28 stycznia 2023 (sobota)

Rada podsumowująca I półrocze Rada szkoleniowa

2 lutego 2023 (czwartek)

Bal zimowy

3 lutego 2023

TadMUN 2023 (Tadeusz Czacki Model United Nations)

3 – 5 lutego 2023)

Termin złożenia ostatecznych deklaracji maturalnych

7 lutego 2023 (wtorek)

Ferie zimowe

13 – 26 lutego 2023

Wyjazdy zimowe klas pierwszych, drugich i trzecich

6 – 10 marca 2023

Lekcja krzemieniecka dla maturzystów; od 12.50

7 marca 2023 (wtorek)

Rekolekcje dla osób uczęszczających na lekcje religii

8-10 marca (środa-piątek)

Wyjście klas 2M i 2P do muzeum POLIN na wystawę „Odkryj historię polskich Żydów”

13 marca 2023 (poniedziałek)

Konkurs Matematyczny Kangur

16 marca 2023 (czwartek)

Wielkanocne tournée chóru

17 – 19 marca 2023

Wyjście klasy 3P do Teatru Polskiego na „Wesele” Wyspiańskiego; godz. 11.00

21 marca 2023 (wtorek)

Propozycje ocen końcoworocznych w klasach czwartych (również ocen zachowania)

23 marca 2023 (czwartek)

Marcowy Turnirj Szachowy

25 marca 2023 (sobota)

Ogólnopolski Konkurs Fizyczny „Lwiątko”

27 marca 2023 (poniedziałek)

KAWA (od godz. 14.00)

30 – 31 marca 2023 (czwartek – piątek)

Wyjście uczniów klas pierwszych, uczących się języka włoskiego, do Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW; po 4 lekcji

4 kwietnia 2023 (wtorek)

Wiosenna przerwa świąteczna

6 – 11 kwietnia 2023

Ostateczny termin wystawienia ocen w klasach czwartych

13 kwietnia 2023 (czwartek)

Dzień otwarty dla kandydatów

15 kwietnia 2023 (sobota)

Przeglądy wiosenne klas młodszych

17 kwietnia 2023 (poniedziałek)

Sesje klasyfikacyjne klas czwartych

17 kwietnia 2023 (poniedziałek)

Warsztaty psychologiczne dla klasy 1M (1 – 4 lekcja) i 1H (5 – 8 lekcja)

19 kwietnia 2023 (środa)

Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie wyników klasyfikacji klas czwartych; podsumowanie przeglądów wiosennych; szkolenie maturalne (obecność obowiązkowa!) Spotkania z Rodzicami – informacja o wynikach przeglądów, wnioski; sprawy bieżące – godz. 17.30

20 kwietnia 2023 (czwartek)

Warsztaty psychologiczne dla klasy 1P; 4 – 7 lekcja

21 kwietnia 2023 (piątek)

Warsztaty „Krytyczne podejście do informacji” w Centrum Wielokulturowym dla klasy 2H; 11.00 – 14.00

24 kwietnia 2023 (poniedziałek)

Uroczystość zakończenia roku szkolnego maturzystów

27 kwietnia 2023 (czwartek)

Egzaminy maturalne

4 – 23 maja 2023

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

4, 5, 8, 9, 12 maja 2023

Zwiedzanie Powązek z przewodnikiem – klasa 1F; 11.00 – 12.30

11 maja 2023 (czwartek)

Zwiedzanie Powązek z przewodnikiem – klasa 1S, godz. 11.00-12.30

16 maja 2023 (wtorek)

Zwiedzanie Kampusu Południowego PW – klasa 2M, 3M

16 maja 2023 (wtorek)

Warsztaty psychologiczne dla klasy 1M (1 – 4 lekcja) i 1H (5 – 8 lekcja)

17 maja 2023 (środa)

Warsztaty dla klasy 3P 3P „Codzienne działania odpowiedzialnego odbiorcy energii – jak oszczędzać energię?”, prowadzone przez przedstawicieli SKN Energetyki SGH; 9.50 – 11.20

17 maja 2023 (środa)

Warsztaty dla klas 2H i 2S, dotyczące insulinooporności, hipoglikemii reaktywnej, cukrzycy oraz zasad zdrowego żywienia, prowadzone przez studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; 11.00 – 14.00

17 maja 2023 (środa)

Wyjście klasy 3H na spacer: Śladami bohaterów „Zdążyć przed Panem Bogiem”; 11.30 – 13.00

18 maja 2023 (czwartek)

Wyjazd grupy międzyklasowej na warsztaty językowe w Bilbao

21 – 27 maja 2023

Wyjście klasy 2M do Teatru Buffo na musical „Romeo i Julia”; po 6 lekcji

23 maja 2023 (wtorek)

Propozycje ocen końcoworocznych (również ocen zachowania), informacje o zagrożeniach

24 maja 2023 (środa)

Rada Pedagogiczna; Zebranie z Rodzicami – przedstawienie propozycji ocen końcoworocznych – godz. 17.30

25 maja 2023 (czwartek)

Wyjście klasy 2P na zajęcia terenowe z biogeografii w Królikarni (całodniowe)

29 maja 2023 (poniedziałek)

Zwiedzanie Powązek z przewodnikiem – klasa 3S; 9.00 – 10.30

30 maja 2023 (wtorek)

Spotkanie z przedstawicielami Nuclear Energy Agency

31 maja 2023 (środa)

Warsztaty dla klasy 2S „W służbie prawu” w areszcie śledczym na Służewcu; 9.00 -13.00

1 czerwca 2023 (czwartek)

Wyjście grupy międzyklasowej na spotkanie z prezydentem Rafałem Trzaskowskim (konsultacje społeczne „Miasto dla młodych”)

1 czerwca 2023 (czwartek)

Wyjście uczniów klas pierwszych z grupy języka francuskiego na piknik w Łazienkach; 4 – 7 lekcja

1 czerwca 2023 (czwartek)

Wyjście klasy 3P do Muzeum Narodowego na lekcję o sztuce Młodej Polski; 6 – 8 lekcja

1 czerwca 2023 (czwartek)

Obchody Dnia Dziecka dla szkoły ukraińskiej; 11.00 – 14.00

1 czerwca 2023 (czwartek)

Wyjazd klasy 1H do Katowic i Czeladzi

2 czerwca 2023 (piątek)

Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy w języku angielskim (edycja mazowiecka); 9.00 – 13.00

2 czerwca 2023 (piątek)

Warsztaty dla klasy 3S „W służbie prawu” w areszcie śledczym na Służewcu; 9.00 -13.00

2 czerwca 2023 (piątek)

Rejs grupy międzyklasowej żaglowcem „Pogoria” po Morzu Liguryjskim

2-11 czerwca 2023

Wyjazd klasy 3S do Wrocławia

6-7 czerwca 2023

Wyjście klasy 1P do Muzeum Geologicznego; 8.40 – 10.20

7 czerwca 2023 (środa)

Ostateczny termin wystawienia ocen

7 czerwca 2023 (środa)

Koncert charytatywny i aukcja na rzecz Magdy z klasy 3H; Dom Kultury przy ul. Kajakowej, 17.30 – 20.30

9 czerwca 2023 (piątek)

Sesje klasyfikacyjne

12 – 13 czerwca 2023 (poniedziałek, wtorek)

Wyścig Ósemek Wioślarskich

13 czerwca 2023 (wtorek)

Spływ kajakowy klasy 1F

13 czerwca 2023 (wtorek)

>Wyjście klas 2M i 2P do Muzeum Literatur y(powtórzenie wiadomości o twórczości Adama Mickiewicza) i na spacer szlakiem „Kordiana” Juliusza Słowackiego; 11.00 – 16.00

13 czerwca 2023 (wtorek)

Szkolny Konkurs Germanistyczny

14 czerwca 2023 (środa)

Rada klasyfikacyjna

15 czerwca 2023 (czwartek)

CSS – budowanie sceny

16 czerwca 2023 (piątek)

6 edycja Konkursu Piosenki Frankofońskiej

19 czerwca 2023 (poniedziałek)

Wyjście klasy 2P – szczegóły później 

19 czerwca 2023 (poniedziałek)

CSS (od godz. 14.00)

20 – 21 czerwca 2023 (wtorek, środa)

CSS – składanie sceny

22 czerwca 2023 (czwartek)

Dzień sportu, gier i zabaw

22 czerwca 2023 (czwartek)

Uroczystość zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, godz. 9.00

23 czerwca 2023 (piątek)

Rekrutacja

od 23 czerwca 2023 (piątek)

Letni Obóz Humanistyczny

26 – 30 czerwca 2022

Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2022/2023, godz. 10.00

29 czerwca 2023 (czwartek)

Wycieczka klasy 3M śladami bohaterów „Lalki”

czerwiec 2023