Alotropowe odmiany węgla
Stona glowna
Autorzy
Bibliografia
linki
Słownik

alotropia - zdolność pierwiastka do występowania w formie dwóch lub więcej substancji prostych, zwanych odmianami alotropowymi
Liczne odmiany alotropowe tworzą węgiel, siarka, selen, fosfor, arsen, antymon na ogól w stanie stałym. Znanyjest jeden przykładalotropii gazowej - tlen i jego odmiany alotropowe : O2 oraz O3

Alotropowe odmiany węgla:Wersja do druku
Alotropia
Grafit
Diament
Fullereny
Nanorurki