Harmonogram roku

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

31 października 2016 r., 2 listopada 2016 r., 2, 4, 5, 8 i 9 maja 2017 r. oraz 16 czerwca 2017 r.

Zarządzenie o dniach wolnych 2016-2017 (.docx, 30 KB)

Pobierz terminarz na kwiecień 2017 Pobierz harmonogram 2016/2017 (PDF)

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

 

Egzamin poprawkowy z historii – p. B. Braœś, p. T. Małka, przew. p. A. Chruszczewska

29.08.2016 (poniedziałek)

godz. 9.00

 

Egzamin poprawkowy z języka rosyjskiego – p. N. Poniewierka, p. A. Soszka,
przew. p. A. Koszycka

30.08.2016 (wtorek)

godz. 8.15

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – godz. 10.00

Po posiedzeniu – praca w zespołach

30.08. 2016 (wtorek)

 

 

Spotkanie zespołu wychowawców – godz. 9.00

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – godz. 10.00

Szkolenie nt. dziennika elektronicznego Librus (p. M. Pohorecki, p. P. Cieœślak)

31.08.2016 (śœroda)

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Msza ŚŒwięta

Uroczystośœć „przy Kamieniu”

Złożenie kwiatów na grobie sp. B. Chodorowskiego i œ. T. Kopczyńskiego

Uroczystoœść przy Pomniku Tajnego Nauczania (ul. Browarna)

01.09. 2016 (czwartek)
godz. 9.00

godz. 10.30

godz. 12.00

 

Spotkanie pierwszoklasistów z Wychowawcami. Testy z języków obcych

– od godz. 12.30

01.09. 2016 (czwartek)

 

 

Spotkanie z Rodzicami

Klasy pierwsze – Wychowawcy klas, Pedagog, Dyrekcja.

Zapoznanie Rodziców ze Statutem Szkoły. Wybory do Rady Oddziałowej i Rady Rodziców.

 

Klasy drugie – Wychowawcy klas.

Przeprowadzenie wyborów do Rady Oddziałowej i Rady Rodziców.

 

Klasy trzecie – Wychowawcy klas,

Przeprowadzenie wyborów do Rady Oddziałowej i Rady Rodziców.

Spotkanie z Dyrekcją – zapoznanie Rodziców z procedurami egzaminu maturalnego

08.09.2016 (czwartek)

godz. 17.30

 

 

 

godz. 17.30

 

 

godz. 17.30

 

godz. 18.30

 

Przygotowanie przez zespoły przedmiotowe i zespół wychowawczy planów pracy (złożenie u Dyrekcji).

Przygotowanie przez nauczycieli planów wynikowych i kryteriów oceniania
w poszczególnych klasach (złożenie w bibliotece).

do 09.09.2016

(piątek)

 

Klasy pierwsze – sprawdziany diagnozujące z matematyki (1., 2. lekcja) – przedstawienie wyników najpóźniej do 21.09.15

12.09.2016 (poniedziałek)

 

Klasy pierwsze – sprawdziany diagnozujące z języka polskiego (1., 2. lekcja) – przedstawienie wyników najpóźniej do 21.09.15

13.09.2016 (wtorek)

 

Zdjęcia klasowe– od. 2. lekcji

14.09.2016

 

Wyjazd do CERN (międzyklasowy: 3d, 3e, 3c)

16.09 -23.09.2016

 

Obozy integracyjne:

Władysławowo:

1a – p. A. Soszka, p. D. Kalenik

1b – p. A. Banasik, p. M. Lisowska

Piękna Góra:

1c – p. Ł. Gawryś, p. T. Małka

1d – p. M. Pohorecki, ks. P. Malczewski

1e – p. M. Biszczuk, p. D. Luber

 

Wyjazdy edukacyjne: Karpacz i okolice

klasy drugie (I) i 3c (88 osób) pod opieką: p. N. Poniewierki, p. P. Cieślaka,

p. M. Putz-Alvarado, p. E. Juszczak, p. . N. Tomaszewskiej, p. A. Pokory;

klasy drugie (II) (66 osób) – żagle (Piękna Góra k/Giżycka) – p. M. Adamski,

p. M. Antolak, p. J. Maślankiewicz, P. Sambierski

19.09 -– 23.09.2016

 

Rada Pedagogicznej + szkoleniowa

29.09.2016 (czwartek)

 

Lekcje festiwalowe dla klas pierwszych (po lekcjach)

wrzesień

 

Ostateczny termin składania wstępnych deklaracji maturalnych

30.09.2016 (piątek)

 

Spotkania uczniów klas pierwszych z przedstawicielami Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Czackiego

paŸdziernik

 

Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy.

do ustalenia

 

Spotkanie uczniów klasy 1e z p. Andrzejem Zubką, przedstawicielem Stowarzyszenia Wychowanków Szkoły – 3. lekcja

03.10.2016 (poniedziałek)

 

Spotkanie uczniów klasy 1c z p. D. Burlińską, z przedstawicielką Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Czackiego – 4. lekcja

04.10.2016 (poniedziałek)

 

Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy – ks. P. Malczewski, p. P. Cieślak

04.10.2016 (poniedziałek)

 

Próba ślubowania uczniów klas pierwszych – p. P. Sambierski, 4. lekcja , sala gimnastyczna

05.10.2016 (środa)

 

Spotkanie uczniów klasy 1b z p. Dariuszem Gellerem, prezesem Stowarzyszenia Wychowanków Szkoły – 5. lekcja

05.10.2016 (środa)

 

Spotkanie uczniów klasy 1a z p. Dariuszem Gellerem, prezesem Stowarzyszenia Wychowanków Szkoły – 6. lekcja

05.10.2016 (środa)

 

Nabory do sekcji – sala gimnastyczna – duża przerwa (12.40 – 13.05)

06.10.2016 (czwartek)

 

Spotkanie uczniów klasy 1d z p. Markiem Boguszewskim, przedstawicielem Stowarzyszenia Wychowanków Szkoły – 3. lekcja

07.10.2016 (piątek)

 

Wymiana z Hamburgiem – opieka nad goœśćmi z Hamburga.

09-13.10.2016

 

Kilkuminutowe wizyty w klasach Ambasadorów olimpiady Zwolnieni z Teorii (od godz. 9.00)

11.10.2016 (wtorek)

 

Próba ślubowania uczniów klas pierwszych – p. P. Sambierski, 4. lekcja , sala gimnastyczna

12.10.2016 (środa)

 

Obchody 140-lecia Szkoły.

ŒŚlubowanie uczniów klas pierwszych. – godz.10.00 (piątek)

14.10.2016 (piątek)

15.10.2016 (sobota)

 

Klasa 3e – warsztaty „Stres jest ok.” 4. – 6. lekcja

25.10.2016 (wtorek)

 

Klasa 3c – warsztaty „Stres jest ok.” 3. – 5. lekcja

26.10.2016 (środa)

 

Sprzątanie grobów Nauczycieli i Wychowanków Czackiego na Powązkach
– 1c i p. Ł. Gawryśœ

26.10.2016 (śœroda)

po 4. lekcji

 

Profilaktyka stosowania środków steroidowych wśród uczniów

1. lekcja – 1b

2. lekcja – 1e

3. lekcja – 1c

4. lekcja – 1a

5. lekcja – 1dk

27.10.2016 (czwartek)

 

Odwiedziny na Powązkach – klasa 1b i p. A. Banasik

27.10.2016 (czwartek)

 

Klasa 3d – warsztaty „Stres jest ok.” 5. – 7. lekcja

27.10.2016 (czwartek)

 

Tadealia

28.10.2016 (piątek)

prawdopod. po 5. lekcji

 

Szkolny etap Olimpiady Języka Francuskiego – godz. 9.00

04.11.2016 (piątek)

 

Szkolny etap Olimpiady Języka Niemieckiego – godz. 10.00

04.11.2016 (piątek)

 

Wyjazd do Krakowa – 5 uczniów z Koła Debat i p. E. Juszczak

04.11.- 07.11.2016

 

Etap szkolny XXXV Olimpiady Języka Łacińskiego – godz. 9.00

08.11.2016 (wtorek)

 

Etap szkolny XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

09.11.2016 (środa)

 

Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka – godz. 8.00

10.11. 2016 (czwartek)

 

Obchody Narodowego Œwięta Niepodległoœci

10.11. 2016 (czwartek)

 

Przeglądy jesienne

14.11. 2016 (poniedziałek)

i 15.11. 2016 (wtorek)

 

Szkolny etap Olimpiady Języka Angielskiego – godz. 9.00

14.11.2016 (poniedziałek)

 

Warsztaty ze studentem PWST dla reżyserów FT (po lekcjach)

14.11.2016 (poniedziałek)

 

Próbne matury 14.11 – 19. 11. 2016

14.11.2016 (poniedziałek)

 

Próbna matura z języka polskiego na poziomie podstawowym

14.11.2016 (poniedziałek)

 

Próbna matura z matematyki na poziomie podstawowym

15.11. 2016 (wtorek)

 

Próbna matura z języka obcego (jęz. angielski – poziom rozszerzony, inny język – poziom podstawowy)

16.11.2016 (środa)

 

Olimpiada Statystyczna – godz. 10.00 – 10.45

16.11.2016 (środa)

 

Próbna matura z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym

17.11.2016 (czwartek)

 

Olimpiada Wiedzy o III RP – godz. 9.00

17.11.2016 (czwartek)

 

Rada Pedagogiczna – godz. 15:30

Spotkania z Rodzicami – informacja o wynikach przeglądów jesiennych, wnioski; bieżące wydarzenia z życia klasy i Szkoły.

17.11.2016 (czwartek)

 

Próbna matura z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym

18.11.2016 (piątek)

 

Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej – godz. 10.00

24.11.2016 (czwartek)

 

Rada Pedagogiczna: Pierwsza pomoc przedmedyczna – p. B. Swoboda

godz. 15.30

Po RP – posiedzenie zespołów Nauczycieli uczących klasy pierwsze – podsumowanie spotkań indywidualnych

24.11.2016 (czwartek)

 

Etap szkolny Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym – godz. 8.00

25. 11. 2016 (piątek)

 

Festiwal Teatralny

30.11 – 03.12.2016

 

Spotkanie zespołów nauczycieli uczących w klasach pierwszych – w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (podsumowanie spotkań z rodzicami)

08.12.2016

 

Spotkanie opłatkowe dla obecnych i byłych pracowników Szkoły

 15.12.2016 (czwartek)

 

Wigilie klasowe –na godzinach wychowawczych (w tygodniu przedœświątecznym)

od 16.12.2016

do 22.12.2016

 

Wigilia szkolna– wspólne kolędowanie

22.12.2016 (czwartek)

4. lekcja

 

Poinformowanie uczniów o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
lub nieklasyfikowaniem na półrocze.

22.12.2016

 

Zimowa przerwa śœwiąteczna

23.12 – 31.12.2016

 

Ostateczny termin wystawienia ocen klasyfikacyjnych śœródrocznych.

11.01.2017

 

Sesje klasyfikacyjne

16.01, 17.01. 2017

 

Rada klasyfikacyjna.

Spotkanie z Rodzicami – omówienie wyników klasyfikacji semestralnej
– godz. 17.30

19.01.2017

 

Studniówka

21.01.2017 ?

 

Zmiana planu lekcji

23.01.2017

 

Rada podsumowująca I półrocze

Rada szkoleniowa.

26.01.2017

 

Termin złożenia ostatecznych deklaracji maturalnych

07.02.2017 (wtorek)

 

Ferie zimowe

13-26.02.2017

 

Rekolekcje

marzec

 

KAWA

marzec

 

Przeglądy śœródroczne (wiosenne) klas młodszych.

03.04.2017 (poniedziałek)

04.04.2017 (wtorek)

 

Spotkania z Rodzicami – informacja o wynikach przeglądów œródsemestralnych, wnioski; sprawy bieżące. Klasy trzecie – propozycje ocen końcoworocznych.

06.04.2017 (czwartek)

godz. 17.30

 

Ostateczny termin wystawienia ocen w klasach trzecich

11.04.2017 (wtorek)

 

Wiosenna przerwa œświąteczna

13-18.04.2017

 

Sesje klasyfikacyjne klas trzecich

20.04.2017 (czwartek)

 

Dzień otwarty dla kandydatów

22.04.2017 (sobota)

 

Rada Pedagogiczna. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji klas trzecich

24.04.2017 (poniedziałek)

 

Uroczystośœć zakończenia roku szkolnego maturzystów

27.04.2017 (czwartek)

po południu

 

Egzaminy maturalne: pisemne i ustne

(ustne: od 08.05 do 19.05)

od 04.05.2017 (czwartek)

do 26.05.2017 (piątek)

 

Rada Pedagogiczna

Zebranie z Rodzicami– przedstawienie propozycji ocen końcoworocznych
– godz. 17.30

czerwiec 2016

 

Ostateczny termin wystawienia ocen

 

Sesje klasyfikacyjne

 

Rada klasyfikacyjna

 

Konkurs Piosenki Frankofońskiej

 

Czacki Second Stage

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

Rekrutacja

 

Rada pedagogiczna podsumowująca