Przypominamy Kandydatom!

Zgodnie z harmonogramem REKRUTACJI:
15 lipca 2016 r. (piątek) godz. 16.00
Szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego, (można też uzyskać informację logując się do elektronicznego systemu rekrutacji na swoje konto); 
od 18 lipca 2016 r. (poniedziałek) od godz. 9.00 do 25 lipca 2016 r. (poniedziałek) do godz. 16.00
Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do Szkoły składają: oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, wypełnione kwestionariusze rekrutacyjne (kwestionariusz osobowy zawiera formułę oświadczenia woli podjęcia nauki w XXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Czackiego „Deklaruję chęć uczęszczania….” do wydruku lub do wypełnienia online i do wydruku) , oraz pozostałe dokumenty, wymienione w: § 2. p.4,5
UWAGA! Niezłożenie w wymaganym terminie niezbędnych dokumentów eliminuje kandydata z listy przyjętych.
26 lipca 2016 r. (wtorek) do godz. 16.00
Ogłoszenie listy przyjętych kandydatów, którzy potwierdzili wolę uczęszczania do XXVII Liceum Ogólnokształcącego.

 

Świadectwa maturalne!

Zapraszamy Absolwentów po odbiór świadectw dojrzałości 5  lipca 2016 r. o godz. 13.00. Świadectwa wydawane będą przez Wychowawców w salach lekcyjnych:

  • klasa 3a – sala 8 – p. T. Małka
  • klasa 3b – sala 21 – p. Ł. Gawryś
  • klasa 3c – sala 2 – p. P. Głogowski
  • klasa 3d – sala 10- p. N. Tomaszewska
  • klasa 3e – sala 5 – p. M. Lisowska

Wszystkich, którzy nie rozliczyli się z biblioteką na dobry początek zapraszamy do biblioteki. Tych, którzy nie oddali kluczy do szafek w szatni, prosimy o ich zwrot,… a potem po świadectwo.

Serdecznie zapraszamy!

Projekt stypendialny Witka Adamkiewicza

Uczeń klasy 1e – Witek Adamkiewicz ma zaszczyt przedstawić wynik swojej rocznej pracy.
PROJEKT STYPENDIALNY „Bezpieczny dom”:„Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – zrealizowany w ramach projektu unijnego najlepsza inwestycja w człowieka” w roku szkolnym 2015/16”.
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z prezentacją na temat projektu urządzenia monitorującego, autorskiego projektu Witka, pod linkiem: „Bezpieczny dom”
więcej: w Sprawozdaniu

Gratulujemy.

Uwaga Kandydaci, przypominamy o terminach!

Zgodnie z harmonogramem REKRUTACJI w dniach 24 czerwca 2016 r. (piątek) w godz. 11.00 – 17.00 ; 27 czerwca 2016 r. (poniedziałek) w godz. 9.00 – 16.00 ; 28 czerwca 2016 r. (wtorek) w godz. 9.00 – 16.00 Kandydaci (po uprzednim wprowadzeniu do systemu swoich ocen i innych osiągnięć) składają w Liceum kopie: świadectwa ukończenia gimnazjumzaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, i kopie innych dokumentów (np. zaświadczeń, dyplomów itp.)

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do tych  z Państwa, którzy będą składać wymienione dokumenty dnia 28 czerwca o przybycie do godziny 15:00 ze względu na konieczność akceptacji wniosków w wyznaczonym terminie.
Jednocześnie przypominamy, że każda  strona kopii powinna zawierać:

  • adnotację: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”,
  • datę,
  • pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36 mm oraz
  • pieczęć imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.

 

Uwaga Laureaci!

Przekazujemy KOMUNIKAT od Dyrekcji!
„Prosimy tegorocznych Laureatów olimpiad o zgłaszanie się do SEKRETARIATU, po oświadczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procedurą wnioskowania o stypendium właściwego Ministra d/s Oświaty”

Wyniki Konkursu Piosenki Frankofońskiej

I miejsceOlga Antoszczyk z XV Liceum Ogólnokształcące im. Narcyzy Żmichowskiej
II miejsceAlicja Sęk z XV Liceum Ogólnokształcące im. Narcyzy Żmichowskiej
III miejsceAntonina Szczęsny z XXVII Liceum im. Tadeusza Czackiego
WyróżnienieKatarzyna Prokopiuk z XXVII Liceum im. Tadeusza Czackiego

GRATULUJEMY

Gramy dalej dla Łukasza!

„Zabawa w losowanie”. Pomóż choremu Łukaszowi!
Przekaż fanty na loterię, która odbędzie się w Dzień Sportu, 22 czerwca. Przynieś coś, co sprawi innemu frajdę. Masz w domu nietrafiony prezent? Ukochaną maskotkę? Biżuterię, której nie nosisz? Przynieś je na loterię i pomóż zebrać pieniądze na walkę z chorobą. 
Fanty można składać w pokoju pedagoga.

o Łukaszu

 

Przejdź do datyZaproponuj newsa!